Categorie: Uncategorized

Home / Uncategorized
Rubbergranulaat als “infill materiaal” voor kunstgrasvelden
Actueel

Rubbergranulaat als “infill materiaal” voor kunstgrasvelden

Rubbergranulaat als “infill materiaal” voor kunstgrasvelden Op 19 april 2023 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een viertal uitspraken gedaan in handhavingsverzoeken van de Stichting InStrepitus (ECLI:NL:RVS:2023:1530, 1532, 1533 en 1460). De Stichting verzocht het betreffende college van Burgemeester en Wethouders op grond van artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb) handhavend...

Logo Kroon & de Keijzer
Actueel

Reactie op het rapport Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures

Download hier de brief aan minister De Jonge: Brief aan minister De Jonge over vertraging   Reactie op de brief NEPROM: Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar-en beroepsprocedures Inleiding Op 1 september 2022 zond mevrouw Desiree Uitzetter als voorzitter van de NEPROM een brief aan minister De Jonge met als bijlage het rapport “Terugdringen onnodige...

Geen saneringsnoodzaak bij grondwaterverontreiniging
Actueel

Geen saneringsnoodzaak bij grondwaterverontreiniging

Geen saneringsnoodzaak bij grondwaterverontreiniging van 5.656.000m³   Inleiding In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 wordt aangegeven hoe de spoed van de sanering moet worden vastgesteld. In de zogenaamde standaard risicobeoordeling wordt er onder meer van uitgegaan dat als er sprake is van een ernstige grondwaterverontreiniging in een volume van meer dan 6000m³, er...

Bij verkoop van een woning met asbest is het oppassen geblazen
Actueel

Bij verkoop van een woning met asbest is het oppassen geblazen

Bij verkoop van een woning met asbest is het oppassen geblazen Inleiding Na verkoop van een woning treft een koper in de woning of de bodem soms (onverwacht) asbest aan. Deze verrassing leidt vaak tot discussies en ook tot procedures. De vraag die daarbij dan vanzelfsprekend opkomt is wie er aansprakelijk is voor de gevolgen...

Kostenverhaal opruimen gevolgen drugsproductie
Actueel

Kostenverhaal opruimen gevolgen drugsproductie

Inleiding Het opruimen van de gevolgen van drugsproductie kost veel geld. Er zijn niet alleen kosten verbonden aan het opruimen van gedumpt drugsafval maar er zijn vaak ook kosten verbonden aan het opruimen van een drugslaboratorium. Die kosten probeert het bevoegde gezag al dan niet met succes zoveel mogelijk te verhalen. Als de bodem is...

De vervuiler betaalt (niet)
Actueel

De vervuiler betaalt (niet)

De vervuiler betaalt (niet) Vaak bestaat nog het beeld dat degene die een historische bodemverontreiniging (grotendeels veroorzaakt voor 1987) heeft veroorzaakt, de eerste is die door het bevoegd gezag zal worden aangesproken om een sanering uit te voeren. De uitspraak van de Raad van State van 10 februari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:274) bevestigt dat een bevoegd gezag...

Eenieder kan de zorgplicht overtreden
Actueel

Eenieder kan de zorgplicht overtreden

Eenieder kan de zorgplicht overtreden 14 december 2020 De zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming maar bijvoorbeeld ook de zorgplicht van artikel 10.1 van de Wet Milieubeheer, richt zich tot “eenieder”. Iedereen kan, afhankelijk van de omstandigheden, als overtreder van die zorgplichten worden aangemerkt en dus met een handhavingsactie van het bevoegde gezag...

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?
Actueel

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?   In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 26 augustus 2020 (ECLI:NL: RVS: 2020:2021) ging het over een locatie in Bladel waarvan het college van gedeputeerde state van de provincie Noord-Brabant bij besluit van 25 juni 2019...

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming
Actueel

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 april 2020 (ECLI:NL: RVS: 2020:1167). In 2016 heeft het waterschap Vallei en Veluwe thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt om de Westdijk in Bunschoten te verbreden en te verstevigen. Naar aanleiding van klachten over...

Handhaving van de zorgplicht
Actueel

Handhaving van de zorgplicht

Oorspronkelijk was het de bedoeling de omgevingswet met de bijbehorende regelgeving op 1 januari 2018 in werking te laten treden. Omdat het een omvangrijke en complexe wet is, is de nieuwe datum van inwerkingtreding nu voorzien op 1 januari 2021. Voor het afstemmen van de lagere regelgeving op de omgevingswet en bijbehorende regels, de zogenaamde...