Categorie: Uncategorized

Home / Uncategorized
Onderzoeksplicht bij koop
Actueel

Onderzoeksplicht bij koop

Bij de koop en verkoop van onroerend goed waar het (achteraf) sprake is van een bodemverontreiniging, gaat de discussie vaak over de vraag of de bodemverontreiniging wel of niet het normaal gebruik van het verkochte in de weg staat. Het betref kortgezegd de vraag of is geleverd wat een koper mocht verwachten, het zogenaamde conformiteitsvereiste...

Betrokkenheid bij drugslaboratorium leidt snel tot verantwoordelijkheid voor de daarbij ontstane bodemverontreiniging
Actueel

Betrokkenheid bij drugslaboratorium leidt snel tot verantwoordelijkheid voor de daarbij ontstane bodemverontreiniging

Uit een tweetal recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat indien een (rechts)persoon betrokken is bij een drugslaboratorium, deze snel kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 van de Wet bodembescherming en/of artikel 1.1a en 17.1 van de Wet milieubeheer.In de uitspraak van 8 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2639) was...

Een rekening van € 270.858,86 voor opruimen van een perceel
Actueel

Een rekening van € 270.858,86 voor opruimen van een perceel

In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 11 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1198) wordt de eigenaar van een perceel grond geconfronteerd met kostenverhaal voor het uitvoeren van een asbestsanering en sloopwerkzaamheden in het kader van toepassing van bestuursdwang. De eigenaar van het perceel exploiteerde een volkstuinencomplex. Volgens het college...