Categorie: Uncategorized

Home / Uncategorized
Betrokkenheid bij drugslaboratorium leidt snel tot verantwoordelijkheid voor de daarbij ontstane bodemverontreiniging
Actueel

Betrokkenheid bij drugslaboratorium leidt snel tot verantwoordelijkheid voor de daarbij ontstane bodemverontreiniging

Uit een tweetal recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat indien een (rechts)persoon betrokken is bij een drugslaboratorium, deze snel kan worden aangemerkt als overtreder van artikel 13 van de Wet bodembescherming en/of artikel 1.1a en 17.1 van de Wet milieubeheer.In de uitspraak van 8 augustus 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2639) was...

Een rekening van € 270.858,86 voor opruimen van een perceel
Actueel

Een rekening van € 270.858,86 voor opruimen van een perceel

In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 11 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1198) wordt de eigenaar van een perceel grond geconfronteerd met kostenverhaal voor het uitvoeren van een asbestsanering en sloopwerkzaamheden in het kader van toepassing van bestuursdwang. De eigenaar van het perceel exploiteerde een volkstuinencomplex. Volgens het college...

Bij verkoop van onroerend vooraf altijd rekening houden met mogelijke verontreiniging
Actueel

Bij verkoop van onroerend vooraf altijd rekening houden met mogelijke verontreiniging

Verkoop tankstation In een arrest van het Hof ’s-Hertogenbosch van 27 februari 2018 (ECLI:NL: GHSHE: 2018:821) was er een geschil over de verkoop van een tankstation met verontreinigde grond waarbij tussen de koop en de levering bleek dat de bodem van het verkochte tankstation verontreinigd was. Er was sprake van een zogenaamd nieuw geval van...