Home / Wilbert Kroon

Wilbert Kroon

Het geeft me veel energie als ik vastgelopen zaken vlot kan trekken of procedures kan bespoedigen. Daarnaast is het voor mij een uitdaging om op een creatieve wijze en zo snel mogelijk, de samen met mijn cliënten gestelde doelen te bereiken. Die uitdaging en de energie die ik daarvan krijg, zijn voor mij belangrijke drijfveren om in de advocatuur werkzaam te zijn.

Voorts ben ik er van overtuigd dat veel problemen zijn te voorkomen als een adviseur tijdig bij een zaak wordt betrokken, zeker op het moment dat er nog geen sprake is van een juridisch geschil. Ik heb in dat kader dan ook vaak een rol als adviseur of “trusted advisor”.

Bij voorkeur los ik problemen dan ook buiten rechte op, maar als dat niet haalbaar blijkt, voer ik met volle inzet juridische procedures.

In de periode voordat ik in de advocatuur werkzaam was ben ik als infanterieofficier uitgezonden naar Libanon en als militair jurist ben ik in 1994-1995 in Sarajevo werkzaam geweest. Daarnaast heb ik, onder meer, leidinggegeven aan een juridische afdeling waar circa twintig juristen werkzaam waren. Ook in die functies werd een beroep gedaan op mijn creativiteit, doelgerichtheid en oplossingsgerichtheid. De ervaringen in de defensie organisatie hebben ertoe geleid dat ik juridische vraagstukken ook van een andere kant bekijk. Daarbij heb ik geleerd onder hogedruk snel complexe situaties te analyseren, en de risico`s en kansen in te schatten. Ik kan me daarom ook goed inleven in werkwijzen en cultuur van ambtenaren alsook in de belangen van de leidinggevenden in bedrijven en (overheids-)organisaties waar ik nu voor werk.

Mijn praktijk richt zich sinds 2001 voornamelijk op civiel- en bestuursrechtelijk milieurecht met een accent op bodemverontreiniging, milieuvergunningen, handhavings- en schadevergoedingskwesties en daaraan gerelateerde vastgoed vraagstukken. In die praktijk kom ik uitdagingen tegen waar ik samen met mijn cliënten praktische oplossingen voor vind.

Om altijd fit en scherp te blijven doe ik onder meer actief aan hardlopen en heb in dat kader de marathon`s van New York en Rotterdam gelopen.

Socials