Vastgoed

Home / Rechtsgebieden / Vastgoed

De advocaten van KroondeKeijzer begeleiden, adviseren en procederen over alle juridische aspecten van onroerende zaken.

Binnen het rechtsgebied Vastgoed ligt het accent onder meer op het adviseren en procederen over: de koop en verkoop van onroerende zaken, exploitatie van vastgoed, beheer van vastgoed, aansprakelijkheid, inbreuken op de eigendom van vastgoed, ontruiming en antikraak, gebruiksrechten, erfpacht en opstal, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, appartementsrechten (VvE-geschillen), burenrecht en pacht.