Author: Wilbert Kroon (Wilbert Kroon)

Home / Wilbert Kroon
De vervuiler betaalt (niet)
Actueel

De vervuiler betaalt (niet)

De vervuiler betaalt (niet) Vaak bestaat nog het beeld dat degene die een historische bodemverontreiniging (grotendeels veroorzaakt voor 1987) heeft veroorzaakt, de eerste is die door het bevoegd gezag zal worden aangesproken om een sanering uit te voeren. De uitspraak van de Raad van State van 10 februari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:274) bevestigt dat een bevoegd gezag...

Eenieder kan de zorgplicht overtreden
Actueel

Eenieder kan de zorgplicht overtreden

Eenieder kan de zorgplicht overtreden 14 december 2020 De zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming maar bijvoorbeeld ook de zorgplicht van artikel 10.1 van de Wet Milieubeheer, richt zich tot “eenieder”. Iedereen kan, afhankelijk van de omstandigheden, als overtreder van die zorgplichten worden aangemerkt en dus met een handhavingsactie van het bevoegde gezag...

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?
Actueel

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?   In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 26 augustus 2020 (ECLI:NL: RVS: 2020:2021) ging het over een locatie in Bladel waarvan het college van gedeputeerde state van de provincie Noord-Brabant bij besluit van 25 juni 2019...

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming
Actueel

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 april 2020 (ECLI:NL: RVS: 2020:1167). In 2016 heeft het waterschap Vallei en Veluwe thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt om de Westdijk in Bunschoten te verbreden en te verstevigen. Naar aanleiding van klachten over...

Handhaving van de zorgplicht
Actueel

Handhaving van de zorgplicht

Oorspronkelijk was het de bedoeling de omgevingswet met de bijbehorende regelgeving op 1 januari 2018 in werking te laten treden. Omdat het een omvangrijke en complexe wet is, is de nieuwe datum van inwerkingtreding nu voorzien op 1 januari 2021. Voor het afstemmen van de lagere regelgeving op de omgevingswet en bijbehorende regels, de zogenaamde...