Ruimtelijk Bestuursrecht

Home / Rechtsgebieden / Ruimtelijk Bestuursrecht

De advocaten van KroondeKeijzer begeleiden, adviseren en procederen op het gebied van het (ruimtelijk) bestuursrecht.

Bij ons bestaat op dit rechtsgebied onder meer bijzondere aandacht voor de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Waterwet, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, dwangsommen, bestuursdwang, schadevergoeding, kostenverhaal, erfgoedwet en planschadeprocedures en nadeelcompensatie.