Publicaties

Home / Actueel / Publicaties
Rubbergranulaat als “infill materiaal” voor kunstgrasvelden
NEPROM: Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures
Geen saneringsnoodzaak bij grondwaterverontreiniging
Bij verkoop van een woning met asbest is het oppassen geblazen
Kostenverhaal opruimen gevolgen drugsproductie
De vervuiler betaalt (niet)
Eenieder kan de zorgplicht overtreden
Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?
De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming
Handhaving van de zorgplicht
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr 2, april 2020
Onderzoeksplicht bij koop
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2019
Kosten opruimen Drugsafval
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2019
Toepassen grond en baggerspecie in voormalige zandwinplassen
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem, nr. 6 december. 2018
Het risico van niet gesprongen explosieven in de bodem
Gepubliceerd in het tijdschrift bodem nr. 4, augustus 2018
Aanvullingswet bodem naar Tweede Kamer
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2018
Leeflaag of duurzame afdeklaag
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2017
Bedrijf verplaatsen, veranderen, of stoppen, hoe zit het met de bodem?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2017
Asbestbrand, wie betaalt de opruimkosten?
Gepubliceerd in tijdschrift Bodem, nr 2, april 2017.
Wel of niet meedoen met de gebiedsgerichte aanpak?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2016.
Bodemverontreiniging, schade en verjaring
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2016.
Dumping van drugsafval wiens probleem?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2016.
Waar gaat het juridisch naar toe met de Bodem?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2015.
Aansprakelijkheid voor graafschade
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2015.
Convenant Bodem en Ondergrond, klaar voor de toekomst?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2015.
Kwaliteitsborging door certificering doorgeschoten?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2014
Waar is het bronperceel?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2014
Verspreidingsrisico, wel of niet spoedeisend?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2014
Voortgang aanpak spoedlocaties
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2013
Toepassing van grond en baggerspecie
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2013
De AMvB Bodemenergie komt er aan
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr.2, april 2013.
Asbest in de bodem, oppassen geblazen.
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2012
Wijzigingsvoorstel Wet bodembescherming
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2012
Schade als gevolg van bodemverontreiniging
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, april 2012
Kosten besparen door wijziging saneringsplan?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2011
Recente praktijk van de last onder dwangsom
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2011
Wie overtreedt de zorgplicht?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2011
Kosteneffectief (deel) saneren
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2010
Zorgplicht, een zorg?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2010
Is stortmateriaal bodem?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2010
Snellere aanpak spoedlocaties?
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2009
Ontwikkelingen en knelpunten van Koude Warmte Opslag (KWO)
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2009
Heroverweging bestaande saneringsbeschikking
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2009
Circulaire bodemsanering 2006
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr .6, december 2008
Perceelsgrensoverschrijdende verontreiniging
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2008
Actief handhaven van saneringsplannen.pdf
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, april 2008
Grond voor zorg
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2007
Koude Warmte Opslag
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2007
Grenzen aan bestuursrechtelijke handhaving
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2007
verkoop verontreinigde grond eist aandacht gemeenten
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2006
Bodem 2006-4_Juridisch Actueel
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2006
Besluit Uniforme Sanering
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2006
Besluit Uniforme Sanering
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2006
Bouwen op gesloten stortplaatsen
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2005
Bouwen op gesloten stortplaatsen
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2005
Ongerechtvaardigde verrijking
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2005
Ongerechtvaardigde verrijking
Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2005