Actueel

Home / Actueel

Rubbergranulaat als “infill materiaal” voor kunstgrasvelden

Rubbergranulaat als “infill materiaal” voor kunstgrasvelden Op 19 april 2023 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een viertal uitspraken gedaan in handhavingsverzoeken van de Stichting InStrepitus (ECLI:NL:RVS:2023:1530,…

Logo Kroon & de Keijzer

Reactie op het rapport Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures

Download hier de brief aan minister De Jonge: Brief aan minister De Jonge over vertraging   Reactie op de brief NEPROM: Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar-en beroepsprocedures Inleiding Op…

Geen saneringsnoodzaak bij grondwaterverontreiniging

Geen saneringsnoodzaak bij grondwaterverontreiniging van 5.656.000m³   Inleiding In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 wordt aangegeven hoe de spoed van de sanering moet worden vastgesteld. In de zogenaamde…

Bij verkoop van een woning met asbest is het oppassen geblazen

Bij verkoop van een woning met asbest is het oppassen geblazen Inleiding Na verkoop van een woning treft een koper in de woning of de bodem soms (onverwacht) asbest aan….

Kostenverhaal opruimen gevolgen drugsproductie

Inleiding Het opruimen van de gevolgen van drugsproductie kost veel geld. Er zijn niet alleen kosten verbonden aan het opruimen van gedumpt drugsafval maar er zijn vaak ook kosten verbonden…

De vervuiler betaalt (niet)

De vervuiler betaalt (niet) Vaak bestaat nog het beeld dat degene die een historische bodemverontreiniging (grotendeels veroorzaakt voor 1987) heeft veroorzaakt, de eerste is die door het bevoegd gezag zal…

Eenieder kan de zorgplicht overtreden

Eenieder kan de zorgplicht overtreden 14 december 2020 De zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming maar bijvoorbeeld ook de zorgplicht van artikel 10.1 van de Wet Milieubeheer, richt…

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?   In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 26 augustus 2020 (ECLI:NL:…

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 april 2020 (ECLI:NL: RVS: 2020:1167). In 2016 heeft…

Handhaving van de zorgplicht

Oorspronkelijk was het de bedoeling de omgevingswet met de bijbehorende regelgeving op 1 januari 2018 in werking te laten treden. Omdat het een omvangrijke en complexe wet is, is de…