Actueel

Home / Actueel

Bij verkoop van een woning met asbest is het oppassen geblazen

Bij verkoop van een woning met asbest is het oppassen geblazen Inleiding Na verkoop van een woning treft een koper in de woning of de bodem soms (onverwacht) asbest aan. Deze verrassing leidt vaak tot discussies en ook tot procedures. De vraag die daarbij dan vanzelfsprekend opkomt is wie er aansprakelijk is voor de gevolgen…

Kostenverhaal opruimen gevolgen drugsproductie

Inleiding Het opruimen van de gevolgen van drugsproductie kost veel geld. Er zijn niet alleen kosten verbonden aan het opruimen van gedumpt drugsafval maar er zijn vaak ook kosten verbonden aan het opruimen van een drugslaboratorium. Die kosten probeert het bevoegde gezag al dan niet met succes zoveel mogelijk te verhalen. Als de bodem is…

De vervuiler betaalt (niet)

De vervuiler betaalt (niet) Vaak bestaat nog het beeld dat degene die een historische bodemverontreiniging (grotendeels veroorzaakt voor 1987) heeft veroorzaakt, de eerste is die door het bevoegd gezag zal worden aangesproken om een sanering uit te voeren. De uitspraak van de Raad van State van 10 februari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:274) bevestigt dat een bevoegd gezag…

Eenieder kan de zorgplicht overtreden

Eenieder kan de zorgplicht overtreden 14 december 2020 De zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming maar bijvoorbeeld ook de zorgplicht van artikel 10.1 van de Wet Milieubeheer, richt zich tot “eenieder”. Iedereen kan, afhankelijk van de omstandigheden, als overtreder van die zorgplichten worden aangemerkt en dus met een handhavingsactie van het bevoegde gezag…

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?   In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 26 augustus 2020 (ECLI:NL: RVS: 2020:2021) ging het over een locatie in Bladel waarvan het college van gedeputeerde state van de provincie Noord-Brabant bij besluit van 25 juni 2019…

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 april 2020 (ECLI:NL: RVS: 2020:1167). In 2016 heeft het waterschap Vallei en Veluwe thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt om de Westdijk in Bunschoten te verbreden en te verstevigen. Naar aanleiding van klachten over…

Handhaving van de zorgplicht

Oorspronkelijk was het de bedoeling de omgevingswet met de bijbehorende regelgeving op 1 januari 2018 in werking te laten treden. Omdat het een omvangrijke en complexe wet is, is de nieuwe datum van inwerkingtreding nu voorzien op 1 januari 2021. Voor het afstemmen van de lagere regelgeving op de omgevingswet en bijbehorende regels, de zogenaamde…

Onderzoeksplicht bij koop

Bij de koop en verkoop van onroerend goed waar het (achteraf) sprake is van een bodemverontreiniging, gaat de discussie vaak over de vraag of de bodemverontreiniging wel of niet het normaal gebruik van het verkochte in de weg staat. Het betref kortgezegd de vraag of is geleverd wat een koper mocht verwachten, het zogenaamde conformiteitsvereiste…