Actueel

Home / Actueel

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?

Meerdere bronpercelen van verontreiniging; wie betaalt de kosten van sanering?   In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) van 26 augustus 2020 (ECLI:NL: RVS: 2020:2021) ging het over een locatie in Bladel waarvan het college van gedeputeerde state van de provincie Noord-Brabant bij besluit van 25 juni 2019…

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming

De dubbele zorgplicht van artikel 13 van de Wet bodembescherming Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 april 2020 (ECLI:NL: RVS: 2020:1167). In 2016 heeft het waterschap Vallei en Veluwe thermisch gereinigde grond (TGG) gebruikt om de Westdijk in Bunschoten te verbreden en te verstevigen. Naar aanleiding van klachten over…

Handhaving van de zorgplicht

Oorspronkelijk was het de bedoeling de omgevingswet met de bijbehorende regelgeving op 1 januari 2018 in werking te laten treden. Omdat het een omvangrijke en complexe wet is, is de nieuwe datum van inwerkingtreding nu voorzien op 1 januari 2021. Voor het afstemmen van de lagere regelgeving op de omgevingswet en bijbehorende regels, de zogenaamde…

Onderzoeksplicht bij koop

Bij de koop en verkoop van onroerend goed waar het (achteraf) sprake is van een bodemverontreiniging, gaat de discussie vaak over de vraag of de bodemverontreiniging wel of niet het normaal gebruik van het verkochte in de weg staat. Het betref kortgezegd de vraag of is geleverd wat een koper mocht verwachten, het zogenaamde conformiteitsvereiste…