Ruimtelijk Bestuursrecht

Home / Rechtsgebieden / Ruimtelijk Bestuursrecht

Wilbert Kroon begeleidt, adviseert en procedeert op het gebied van het (ruimtelijk) bestuursrecht.

Bij hem bestaat op dit rechtsgebied onder meer bijzondere aandacht voor de Wet ruimtelijke ordening, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Waterwet, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, dwangsommen, bestuursdwang, schadevergoeding, kostenverhaal, planschadeprocedures en nadeelcompensatie.