Print

Publicaties

 

Aanvullingswet bodem naar Tweede Kamer

Bedrijf verplaatsen, veranderen, hoe zit het met de bodem?


Titel

Asbestbrand, wie betaalt de opruimkosten? 

 Wel of niet meedoen met de gebiedsgerichte aanpak? 

 Bodemverontreiniging, schade en verjaring. 

 Dumping van drugsafval, wiens probleem?

Waar gaat het juridisch naar toe met de Bodem? 

 Aansprakelijkheid voor graafschade 

Convenant Bodem en Ondergrond, klaar voor de toekomst?

Kwaliteitsborging door certificering doorgeschoten? 

Waar is het bronperceel? 

Verspreidingsrisico, wel of niet spoedeisend?

Voortgang aanpak spoedlocaties

Omschrijving

 Gepubliceerd in tijdschrift Bodem, nr 2, april 2017.

Gepubliceerd in tijdschrift Bodem, nr 6, december 2016.

 Gepubliceerd in tijdschrift Bodem, nr. 4, augustus 2016.

Gepubliceerd in tijdschrift Bodem 2, april 2016.  

Gepubliceerd in tijdschrift Bodem nr. 6, december 2015.

Gepubliceerd in tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2015. 

Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2015.  

Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2014.

Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2014. 

Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2014.

Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2013.

Toepassing van grond en baggerspecie Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2013.
De AMvB Bodemenergie komt er aan Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr.2, april 2013.
Asbest in de bodem, oppassen geblazen. Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2012
Schade als gevolg van bodemverontreiniging Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2012
Wijzigingsvoorstel Wet bodembescherming Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2012
Kosten besparen door wijziging saneringsplan? Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2011
Recente praktijk van de last onder dwangsom Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2011
Wie overtreedt de zorgplicht? Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2011
Kosteneffectief (deel) saneren Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2010
Zorgplicht, een zorg? Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2010
Is stortmateriaal bodem? Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2010
Snellere aanpak spoedlocaties? Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 6, december 2009
Ontwikkelingen en knelpunten van Koude Warmte Opslag (KWO) Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2009
Heroverweging bestaande saneringsbeschikking.pdf Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2009
Circulaire bodemsanering 2006 Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr .6, december 2008
Actief handhaven van saneringsplannen.pdf Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 4, augustus 2008
Perceelsgrensoverschrijdende verontreiniging Gepubliceerd in het tijdschrift Bodem nr. 2, april 2008