Print

Bedrijfshuurcommissie stopt per 1 januari 2014

Gepubliceerd: 19-12-2013
Bedrijfshuuradviescommissie stopt per 1 januari 2014.


Per 1 januari 2014 zullen de werkzaamheden van de Bedrijfshuuradviescommissie van de Kamer van Koophandel (BHAC) worden stopgezet, vanwege een reorganisatie binnen de Kamers van Koophandel. De BHAC neemt per direct geen nieuwe verzoeken meer in behandeling. De BHAC zal derhalve niet meer als onafhankelijke adviseur kunnen worden benoemd, in de zin van artikel 7:303 BW. 

De afschaffing van de BHAC heeft gevolgen voor alle partijen die bij een wettelijke huurprijsherziening betrokken zijn. Voorheen werd een BHAC als onafhankelijk deskundige van de rechtbank benoemd in het kader van procedures, inzake de huurprijswijziging. In de toekomst zullen wellicht makelaars en taxateurs deze rol van de BHAC overnemen. De vraag rijst wel welke makelaar/taxateur aangemerkt kan worden als onafhankelijk. Immers, het is van groot belang voor zowel de verhuurder als de huurder en de behandelende rechtbank, dat er een onafhankelijk deskundige wordt benoemd. De extern deskundigen die voorheen door de BHAC werden ingeschakeld zullen wellicht na 1 januari 2014, mede gelet op hun kennis en onafhankelijkheid, een pre hebben. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin de Keijzer (kdekeijzer@kroondekeijzer.nl).

Alle actueel berichten